Czym teraz zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy dokładnie wie czym się zajmuje i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Często urzędy obligują do tłumaczenia niektórych pism na język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Czasami, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty bardzo ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy w tłumaczeniu. Wtedy z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Oddając dokumenty do tłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy mieć pewność, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe specjalność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie powinien posiadać obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie musi znać język polski, a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, musi zdać odpowiedni egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Warto pamiętać, że każdy język ewoluuje, przez co itotne jest, żeby taka osoba nieustannie poszerzała swoje kompetencje z tego zakresu. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, ponieważ zazwyczaj pracuje na dokumentach poufnych. 

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Zakres różnego rodzaju papierów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo rozległy. Oczywiście poza tłumaczeniem pisemnym tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Bez wątpienia nie jest to kompletna lista dokumentów jakie są oddawane do tłumaczenia. Takich różnego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia podczas wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego rodzaju konferencjach oraz wiele innych. 

Często takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie artykułu, książki albo jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Często przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych niezbędny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że wykonane przez niego tłumaczenie jest rzetelne i poprawne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za potencjalne błędy czy braki. Jeżeli klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, ma prawo dochodzić rekompensaty od niego. Zazwyczaj, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby taki specjalista podnosił kwalifikacje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy może nim zostać. Z pewnością oprócz perfekcyjnej znajomości języka, musi posiadać odpowiednie zadatki.