Jakie są kary związane z rozliczeniem rocznym?

Czasu na na podsumowanie dochodów za dany rok podatnicy mają wiele. Deklarację trzeba złożyć do końca kwietnia. Co jednak, gdy się tego nie zrobi?

Rozliczenie roczne – błędy

Nie zapominaj, że księgowość rozliczenia rocznego musi być wypełniona w pełni starannie oraz w odpowiednim terminie. Jeśli potrzebujesz przy tym pomocy skontaktuj się osoby zajmującej się księgowością w Skierniewicach. Kodeks karny skarbowy jest jasny, każde uchybienie w trakcie rozliczania rocznych dochodów może być podstawą aby ukarać podatnika. Na podstawie art. 54 Kodeksu kary są nakładane na podatnika w momencie, gdy zostanie wykazane, że uchyla się od opodatkowania, i nie ujawnia odpowiedniemu organowi przedmiotu lub jeżeli nie składa deklaracji, co wiąże się z zmniejszeniem kwoty która jest należna dla państwa. Organy skarbowe mają prawo wymierzyć mu karę w sytuacji niezłożenia deklaracji rocznej albo nieuregulowania w odpowiednim terminie niedopłaty podatku.

Kary za opóźnienie związane z rocznym rozliczeniem

Negatywne konsekwencje będzie odczuwać podatnik również w sytuacji, gdy w deklaracji rocznej będą rażące błędy które wynikają z błędnego wypełnienia deklaracji. Na podstawie art. 56 KKS kiedy podatnik składa organowi podatkowemu niezgodną z prawdą deklarację, nie daje informacji o zmianie danych a nawet zataja pewne dane, naraża się na konsekwencje prawne. Samo złożenie deklaracji nie chroni przed konsekwencjami. Podatnicy, którzy przez nieuwagę lub niewiedzę popełnili jakiś błąd w wypełnianiu deklaracji, nie muszą obawiać się od razu konsekwencji wynikających z KKS, szczególnie jeżeli szkodliwość czynu nie jest zbyt duża. Tego rodzaju złe konsekwencje prawne będą czekać tylko podatników, którzy naumyślnie złożyli fałszywą deklarację.