Krótka historia brania pożyczek

branie pożyczek ma miejsce od tysięcy lat. Początkowo nosiło nazwę lichwa i miało na celu nieetyczne wzbogacenie się pożyczkodawcy. wraz z upływem lat, gdy rozwijały się przepisy, zmieniały się też zasady brania pożyczek. Współcześnie za ich dawanie odpowiadają głównie banki, a oferty dopasowane są do indywidualnychosobistychpreferencji klientów. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Co należy wiedzieć o historii pożyczania pieniędzy?

Co to była lichwa?

głównym elementem lichwy w dawnych czasach było naliczanie zbyt wysokich odsetek lub pozostałych opłat, wskutek czego pożyczkodawca był w stanie bardzo szybko się wzbogacić. Było to działanie niesprawiedliwe, ponieważ czerpało ze słabszej pozycji pieniężnej dłużnika. W momencie późniejszej spłaty długu często dochodziło do zabójstw czy samodzielnego przekształcania wcześniej ustalonych warunków pożyczki. Kiedy takich wydarzeń zaczynało być coraz więcej, zaczęto kształtować prawo podatkowe, które stabilnie działa także dzisiaj. 

Jak wyglądały pożyczki w dawnych czasach?

Pożyczki – nie tylko w przypadku pieniędzy, ale i dóbr materialnych – towarzyszą człowiekowi od wieków. Historyczne wspominki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych współcześnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe informacje o zasadach dawania i brania pożyczek wśród krewnych. Dalsze wzmianki można spotkać w historii pradawnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po pomysły od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużej mierze wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w dobrach ruchomych. Rozwój bankowości został zahamowany na pewien czas w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano spłatę pożyczki gruntem, czego mogli dokonać także potomkowie pożyczkobiorcy, chociaż była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczki w XIX wieku

Dzisiejsze metody pożyczania zaczęły kształtować się podczas rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Stanach Zjednoczonych miał miejsce już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą przeznaczoną dla różnych osób, także tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone kredyty musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym wynosić więcej niż 50% wartości gruntu. W dalszym ciągu miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać dużo wyższą sumę niż tę, którą pożyczył. Przyjaźniejsze dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Spłata była rozłożona na kilkadziesiąt lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Kształtowanie się brania pożyczek współcześnie

Współcześnie banki i pozostałe placówki udzielające kredytów muszą starannie odnosić się do prawa. Eliminuje to ryzyko lichwy czy niesprawiedliwego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczającego obowiązek podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej sumy do zapłaty. Musi to mieć miejsce jeszcze przed zawiązaniem umowy. współcześnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

W jaki sposób znaleźć najlepszy bank dla siebie?

W dobie internetu wybór banku nie nie sprawia najmniejszej trudności. Wszystkie placówki posiadają przejrzyste strony internetowe, gdzie znajdziemy wszystkie konieczne informacje dotyczące korzystania z usług. Jednocześnie warto przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest w oparciu o najważniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie lub prowizje banków. Na podstawie tego pożyczkobiorca jest w stanie wybrać bank z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki współczesnemu prawu mamy pewność, że wzięty przez nas kredyt będzie transakcją bezpieczną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.