Księgowość uproszczona-co to jest?

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z fiskusem. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Dokładniej mówiąc istnieją trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów. Kryterium korzystania z tego sposobu jest nie przekroczenie rocznego przychodu 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy limit ten zostanie przekroczony, niezbędne jest przejście na pełną księgowość. Należy pamiętać, że ten sposób rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym uwarunkowaniem jest poznanie podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy właściciel firmy po otwarciu działalności gospodarczej zadaje sobie pytanie jaką księgowość wybrać? Limit dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowa zasada. Przekroczenie tego limitu nie pozwala na zastosowanie metod rozliczania małej księgowości. Podmioty mogące stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze informacje

Księgowość uproszczona to przede wszystkim proste sposoby rejestrowania finansów firmy. Każda z tych metod ma za zadanie w łatwy sposób opodatkować finanse firmy, a także w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że sporo przedsiębiorców jest w stanie poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są metody prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji kwota podatku jest niezmienna- nie zależna od uzyskiwanych dochodów. Wysokość podatku liczona jest na podstawie informacji o prowadzonej działalności, ilości pracowników oraz o liczbie mieszkańców danej miejscowości. Zazwyczaj nie każdy właściciel firmy może korzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć zawiłe zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, w której odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie oblicza się podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej metodzie chodzi o to, aby podatnik zapłacił określoną stawkę podatku, który zależy od rodzaju działalności. Wadą tego jest, że jeżeli przychody są niższe od kosztów, nadal jest obowiązek opłacenia podatku. 

Kiedy należy korzystać z księgowości uproszczonej, a kiedy z pełnej?

Oczywiście wybrane przedsiębiorstwa nie mogą wybrać jeśli chodzi o metodę rozliczania się z urzędem skarbowym. Posiadają prawnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że księgowość uproszczona jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to rentowna w przypadku niewielkich podmiotów.