Na czym polega odpowiedzialność biura rachunkowego?

Prowadzenie księgowości nie jest prostym wyzwaniem, z tego powodu większość właścicieli firm zleca to zadanie wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Jest to jedno z ważniejszych aspektów prowadzenia firmy. Źle prowadzona księgowość może stać się przyczyną wielu kłopotów. Decydując się na prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe, powinno się wybrać rzetelne. Często przedsiębiorca, który zawiera umowę z biurem księgowym czuje się pewnie – wszak powierzył to zadanie w ręce specjalistów, a sam musi tylko opłacać podatki. Mimo tego, nie można zapominać, że w przypadku popełnienia błędu przez pracownika biura, odpowiedzialność może ponieść sam przedsiębiorca.  Czy biuro księgowe również jest odpowiedzialne za powstałe pomyłki? W jakim stopniu konsekwencje może ponieść właściciel firmy, a w jakim biuro księgowe?

Komu można powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezwykle istotną kwestią przy posiadaniu firmy. Jeśli przedsiębiorca nie chce robić tego samodzielnie, powinien znaleźć odpowiedzialne biuro księgowe. Osoba prowadząca biuro rachunkowe nie może wykonywać tego w formie nierejestrowanej działalności gospodarczej, a co więcej musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Co więcej nie powinna być też skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe. Decydując się na biuro rachunkowe, należy również zwrócić uwagę na fakt, czy posiada ono ubezpieczenie w kwestii odpowiedzialności cywilnej za straty wynikłe podczas prowadzenia działalności księgowej. Wiele odpowiedzialnych biur księgowych można znaleźć m.in. w Koszalinie.

Biuro rachunkowe – zakres odpowiedzialności

Kiedy przedsiębiorca zadecyduje, że pragnie skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, powinien fakt ten zgłosić do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że musi on to zrobić w ciągu 15 dni od chwili, kiedy biuro księgowe z Koszalina otrzyma dokumenty. Mimo to, za wszystkie dokumenty nadal ponosi odpowiedzialność przedsiębiorca w przypadku jednoosobowej działalności, a nie biuro rachunkowe. Przy większych przedsiębiorstwach odpowiedzialność ponosi kierownik albo członek zarządu. Warto pamiętać, że księgowy nie odpowiada za nie zapłacone zobowiązania. Jego obowiązkiem jest tylko dostarczenie do urzędu rozliczenia. Właściciel firmy ponosi odpowiedzialność także za potencjalne skutki błędów. Odpowiedzialność właściciela firmy wynika z tego, że często zdarza się, że nie dostarczy on wszystkich potrzebnych dokumentów na czas. Wtedy źle policzony podatek wyniknął z niedopatrzenia samego właściciela firmy, a nie biura rachunkowego.

Za jakie błędy ponosi odpowiedzialność biuro księgowe?

Oczywiście nie jest tak, że biuro księgowe nie jest obarczone żadną odpowiedzialnością. To, w jakich sytuacjach odpowiedzialność spoczywa na księgowych można zapisać w umowie zawartej pomiędzy biurem rachunkowym a właścicielem firmy. Wówczas biuro będzie musiało naprawić szkody, jakie wynikły z niewłaściwego wykonania swoich obowiązków. Niestety, nie jest to prosty proces. Żeby móc wyciągnąć konsekwencje z pomyłki biura rachunkowego przedsiębiorca musi udać się do sądu i wystąpić o odszkodowanie od biura rachunkowego. W przypadku wygranej sprawy odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa, przez co biuro nie zbankrutuje. Dlatego właśnie ubezpieczenia biur rachunkowych są obligatoryjne. Jednakże odpowiedzialność biura rachunkowego w przypadku popełnienia przestępstwa jest bezdyskusyjna. Kiedy poczynania księgowego zostaną udowodnione jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo, wtedy odpowiedzialność ponosi sam pracownik, lub właściciel biura rachunkowego. Istnieje jedna sytuacja, w której odpowiedzialność ponosi solidarnie księgowy razem z przedsiębiorcą. Przepisy kodeksu karnego skarbowego mówią, że dwie strony odpowiadają za brak rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Czy warto korzystać z usług biur księgowych?

Analizując wszystkie za i przeciw, można uznać, że opłaca się korzystać z usług biura księgowego. Można mieć wówczas pewność, że dokumenty znajdują się w rękach specjalistów znających się na rzeczy. Jeżeli właściciel firmy znajdzie rzetelne biuro rachunkowe, powinien tylko o czasie donieść potrzebne dokumenty i terminowo opłacać podatki. Wybierając odpowiednie biuro można zasięgnąć opinii innych klientów.