Opłaty notarialne – czy są konieczne?

W świecie, w którym(ych) przyszło nam żyć uczciwy notariusz jest ciągle w cenie. Jest przecież wiele spraw, do których zgodnej(go) z prawem finalizacji konieczny jest pieczątka osoby dysponującej odpowiednimi przymiotami prawnymi. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego typu kwestie w klarowny sposób – do realizacji tego typu spraw powoływana(y) jest zaufana trzecia strona. Oczywiście to kosztuje. Notariusz za swoje usługi pobiera stosowną opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami zglaszamy sie do notariusza w Łodzi?

Dlaczego korzystamy z usług notariusza?

Można mieć prawie stuprocentową pewność, że każdy chociaż raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który pomaga zalegalizować wielu składników tworzących naszą codzienność. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co łączy się z tym, iż przysługuje mu identyczna ochrona jak funkcjonariuszom publicznym. Notariusz 

Ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem aktów stosowania prawa. Przysługuje mu także legitymacja do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania zawodu notariusza nadaje właściwy minister – w naszym kraju jest to minister sprawiedliwości. Zgodnie z prawem wszystkie czynności sygnowane przez notariusza otrzymują charakter dokumentów prawnie obowiązujących. Innymi słowy, notariusz bada czy przygotowane umowy nie kolidują z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie procedury odbywają się w zgodności z prawem.

Jakie to czynności? Jest ich bardzo dużo. Są to głównie tzw. sytuacje życiowe. Dotyczą z kupnem bądź sprzedażą nieruchomości, różnymi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest niezbędny też przy zakładania spółek czy w sprawach testamentowych. A to tylko część z całości.

Funkcjonowanie notariuszy daje ulgę sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach między dwiema stronami, aczkolwiek nie tylko. 

Czym są opłaty notarialne?Jak naliczane są opłaty notarialne?

Oczywiście notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie prowizje. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne czynniki. Opinia, położenie, a także istota sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie nieco bardziej kosztowna niż centrum Kluczborka. Także notariusz z wieloletnim(ą) stażem może oczekiwać większej zapłaty niż początkujący.

Jednak trzeba wiedzieć, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną kwotę taks notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Pracownik notarialny nie może żądać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się poglądowo jakie to wartości.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to najwyższe możliwe stawki dopuszczone przez ministerstwo. Konsekwencją rządowo wskazanych limitów jest fakt, że nie da się ominąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta swojej ceny.

Notariusz – wybierz dobrze

Mając potrzebę odwiedzić u notariusza warto się przygotować. Koniec końców, ciesząca się dobrą opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie bardziej oblegana niż nikomu nieznana usługa świadczona na obrzeżach. Czasem jednak można się zaskoczyć – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma dużo mniejsze znaczenie niż profesjonalizm notariusza. To właśnie za znajomość niuansów prawnych wynagradzany jest ten fach.