Pracownicy z ukrainy ratują polską gospodarkę

Do Polski przybyło już prawie 2 miliony Ukraińców. Czy nasz rynek pracy jest gotowy? Według najnowszych informacji rynek pracy w naszym kraju będzie mógł wchłonąć 700 tysięcy pracowników pochodzenia ukraińskiego. Przedsiębiorca powinien pamiętać że jego pracownicy są zobowiązani do posiadania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Ukrainie potrzebne jest wsparcie

Kraje Europy deklarują pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na ten moment przejścia graniczne działają w trybie normalnym. Niemniej jednak eksperci apelują aby uprościć formalności dla szukających schronienia. Warto też dodać że w województwach lubelskim i podkarpackim powstają ośrodki dla Ukraińców. W takich miejscach będą mogli uzyskać informacje na tematy związane z kwestiami prawnymi i logistyczne, w jakie miejsce mogą pojechać, aby sformalizować swój pobyt w Polsce.

Polski rynek pracy stoi otworem

Warto spojrzeć na historię gdy po sfałszowanych wyborach na Białorusi Polska udzieliła pomocy około 20 tys. obywatelom Białorusi. Część z nich dostali wizy humanitarne, inni z kolei wystąpili o ochronę międzynarodową, inni z kolei wjechali do Polski na podstawie akcji Poland Business Harbour. Właśnie o taką pomoc zwrócą się uchodźcy z Ukrainy. Nie można też ukryć że nasz kraj jest dla nich pierwszym wyborem. Polska w związku z tym musi szczególnie zadbać o dobrą strategię, która pozwoli Polsce bezpiecznie przyjąć szukających schronienia. Aktualnie w Polsce jest prawie 2 miliony uchodźców, niemniej łącznie może być ich 3 mln..

Gdzie osoby z Ukrainy pracując w naszym kraju?

Od wielu lat osoby pochodzące z Ukrainy chętnie przyjeżdżają do naszego kraju żeby podjąć się pracy.

Niemniej najczęściej są oni zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych oraz produkcyjnych. Zauważamy jednak iż coraz częściej osoby ze wschodu znajdują zatrudnienie także w innych sektorach, czyli na przykład gastronomia, hotelarstwo, usługi oraz handel. Ponadto wzrasta także liczba specjalistów pochodzących z Ukrainy. 

Jak są postrzegani Ukraińcy w pracy w Polsce?

Niestety nadal praca Ukraińców wiąże się z wieloma negatywnymi stereotypami. Źródłem ich są między innymi zaszłości historyczne. Niemniej jednak nieprawdziwy stereotyp. Pamiętajmy też, że pracownicy z Ukrainy najczęściej podejmują się zawodów deficytowych, to takie, w których nie ma wystarczającej ilości pracowników. Pozytywnie wpływa to na stan polskiego rynku pracy. Nie da się również ukryć iż pracownicy pochodzenia ukraińskiego pomagają wielu branżom. Sprawiają oni, że luki w zatrudnieniu są załatana. W związku z czym polacy nie muszą bać się że pracownik pochodzący z Ukrainy zabierze mu pracę.