Prowadzenie biura rachunkowego – jakie warunki należy spełnić?

Na czym polega praca biura rachunkowego?

Biuro księgowe jest firmą, która świadczy takie usługi jak dla przykładu ogarnianie ksiąg rachunkowych, zbieranie i trzymanie całej dokumentacji księgowej, tworzenie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego lub kalkulacja aktywów oraz pasywów oraz definiowanie ich właściwego stanu.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku zawód księgowego został uwolniony, co znaczy, że nie trzeba kończyć specjalistycznych studiów ani kursów w obrębie finansów żeby prowadzić biuro rachunkowe. Jedyne warunki, które należy spełnić żeby organizować dokumentację księgową to posiadanie absolutnej zdolności do wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych. To znaczy, że księgowość mogą prowadzić osoby, których nigdy nie karano za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi i za przestępstwa skarbowe. Dodatkowo księgowy koniecznie musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli księgowy przed 2014 rokiem uzyskał certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne to w dalszym ciągu będzie mógł się nim posługiwać, należy jednak być uświadomionym, że żaden dyplom nie jest już dłużej potrzebny żeby zgodnie z prawem pracować w tym zawodzie.

Jak otworzyć własne biuro księgowe?

Co prawda żeby otworzyć biuro księgowe nie ma potrzeby posiadania wykształcenia ekonomicznego ani doświadczenia w księgowości, jednak konieczne jest ciągłe opanowywanie wiedzy z prawa podatkowego i regulującego działalność gospodarczą. Rozporządzenia te bardzo dynamicznie się zmieniają i aktualizują a każda osoba pracująca w biurze księgowym ma za zadanie ciągle taką wiedzę zdobywać.

Dodatkowo prowadząc biuro księgowe musisz wiedzieć, że Klienci będą traktowali Cię jako znawcę. Do Twoich obowiązków więc oprócz organizowania ksiąg rachunkowych może być monitorowanie sytuacji materialnej przedsiębiorstw i dostosowywanie odpowiednich form refundowania lub szukanie rozwiązań kłopotów finansowych. Nie posiadając/mając właściwej wiedzy bardzo szybko możesz stracić ich zaufanie a to skutkuje stratą klientów.

Jak można zauważyć nie trzeba mieć doświadczenia w finansach żeby założyć biuro rachunkowe ale samodzielne zdobycie tak szerokiej wiedzy może być bardzo trudnym zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska