Spór – czy warto iść od razu do sądu?

Wszyscy dobrze wiemy, że jak w konflikcie pojawiają się pieniądze to rozstrzygnięcie tego bywa trudne. Zdarza się, że skonfliktowani przedsiębiorcy idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy na pewno jest to jedyne rozwiązanie? Kiedy da radę z tego zrezygnować i w jaki inny sposób rozwiązać spór?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jedną z pierwszych metod, którą decydują się wykorzystać skłóceni wspólnicy jest mediacja. Jest to bardzo ciekawa metoda, w której pomiędzy pokłóconymi przedsiębiorcami pojawia się mediator, który ma za zadanie pomóc w dojściu do konsensusu. To co jest tutaj istotne – to strony same decydują. Drugą, o wiele bardziej wymagającą opcją, jest arbitraż, czyli przekazanie osobie trzeciej odpowiedzialności za rozwiązanie konfliktu. Czasem jest to jedna osoba, lub kilka osób, które zazwyczaj są wyspecjalizowanie w danej dziedzinie i posiadają odpowiednie kompetencje, żeby spór rozwiązać. Na arbitraż mówi się też sąd polubowny i może on mieć formę niestałą i stałą.

Inną opcją może być zastosowanie negocjacji czy też facyliacji. Obydwa sposoby mogą obejść się bez obecności w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają głównie na wymyśleniu rozwiązania, które zaakceptują obydwie strony. Na końcu negocjacji albo facyliacji przedstawiciele powinni sporządzić oświadczenie albo umowę, w których znajdą się ustalenia.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Po pierwsze negocjacje nie są zawarte w przepisach prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Na dodatek podczas mediacji koniecznie musi brać udział mediator, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem mediacji i pomaga w doprowadzeniu do konsensusu. Przy negocjacjach nie musi być osoby trzeciej. Tak naprawdę przedstawiciele spółek sami mogą rozmawiać na temat problemu, aby oba przedsiębiorstwa były zadowolone z umowy. Najczęściej negocjacje są przy podpisywaniu umowy handlowej, kiedy obydwie strony mają inny pogląd i plan na realizację. W takich sytuacjach przedstawiciele firm umawiają się i rozmawiają przedstawiając propozycje a ich spotkanie trwa dopóki się nie dogadają. Warto dodać, że w trakcie negocjacji firmy mają możliwość skorzystania z usług kancelarii adwokackiej, ale nie jest to konieczne. W przypadku mediacji to mediator kieruje rozmową, nie strony i to on próbuje dojść do rozwiązania, które zaakceptują wszystkie strony, ale nie narzuca on swojego rozwiązania. Tego typu rozstrzygnięcie sprawy jest zdecydowanie prostsze i tańsze niż rozwiązywanie tego w sądzie.

Sąd Rejonowy i Polubowny – czym się różnią i który wybrać?

Zdecydowanie największą różnicą jest to jak szybko możemy rozwiązać spór. Sprawy w sądzie mogą ciągnąć się rok, a dla odmiany w sądzie polubownym możemy wybrać dosyć szybki termin rozprawy. Następną różnicą jest osoba, która spór rozstrzyga. W sądzie jest to sędzia, w przypadku arbitrażu będą to arbitrzy. Nikt nie narzuca stronom arbitrów, mogą oni też sami wybrać liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to ogromne ułatwienie nie tylko dlatego, że można wybrać najszybciej dostępnych albo wyrozumiałych arbitrów, ale też dlatego, że można wytypować członków znających się na danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka