Zakładanie lub zmiany w księdze wieczystej – co trzeba wiedzieć?

Kupno a także sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną na stałe z rejestracją zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji zazwyczaj przeprowadza notariusz za pomocą wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta pozwala na wyeliminowanie ewentualnych obiekcji związanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Zawiera również wszelkie dane o nieruchomości i potencjalnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i ewentualnemu kupcowi posiadłości. Dokument ten uwzględnia całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych a także teraźniejszych posiadaczy. Kupując nieruchomość warto sprawdzić jej stan w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Księga wieczysta – kiedy należy ją założyć?

Księga wieczysta pozwala na zbieranie informacji o stanie prawnym danej nieruchomości. W chwili obecnej jest to obowiązkowy dokument każdej nieruchomości zarówno działki jak i domu. W 1982 roku wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która określa zasady jej rejestracji oraz ewentualnych zmian. Warto wspomnieć, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że obrót nieruchomościami w okresie powojennym miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie małych miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Pomimo tego księga wieczysta może okazać się niezbędna, gdy właściciel nieruchomości postanowi ją odsprzedać. Z całą pewnością przyszły kupiec będzie wymagał wglądu w księgę wieczystą. Zakłada się, że dane które się w niej znajdują są pewne i ujawniają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Kto może wnioskować o założenie księgi wieczystej?

Aby zarejestrować księgę wieczystą, właściciel nieruchomości powinien złożyć odpowiedni dokument w dziale ksiąg wieczystych. Umiejscowiony jest on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego znajduje się nieruchomość. Jeżeli posiadłość obciążona jest hipoteką, posiada kilku właścicieli, jeśli posiadłość zajmuje kilka działek, wówczas należy złożyć dodatkowe formularze. Czy tylko posiadacz nieruchomości ma prawo złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą również:

  • właściciel spółdzielczego prawa do lokalu,
  • kredytodawca mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa odpowiednia jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to koszt około 100 złotych. Do tego należy dodać właściwe wpisy, z tego powodu można uznać, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Na pewno rejestrację księgi wieczystej możemy zlecić również notariuszowi, który za pewną opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Kto może złożyć wniosek o dokonanie zmian w księdze wieczystej? 

W większości przypadków wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w sytuacji zakładania księgi, dokumenty składa się do sądu rejonowego właściwego dla danego obszaru na którym znajduje się nieruchomość. Dokonanie takiego wpisu to koszt rzędu 200 zł, płatne jest to u notariusza po podpisaniu aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela nieruchomości musi zostać odnotowana w księdze wieczystej. Warto także nadmienić, że takiej zmiany może dokonać też właściciel nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty potwierdzające jego prawa do tej nieruchomości.