Zatrudniasz pracownika z Ukrainy? Koniecznie o tym pamiętaj!

Bezsprzecznie do Polski przyjechało duża ilość osób z Ukrainy. Jeżeli prowadzisz swój biznes i zamierzasz dać im zatrudnienie {to zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem|przeczytaj nasz artykuł, celem dowiedzenia się {kilku ważnych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Te rzeczy należy wiedzieć oferując pracę Ukraińcowi.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest skomplikowane. Osoby z Ukrainy mogą przyjechać do Polski dzięki ruchowi bezwizowym na okres dziewięćdziesięciu dni lub będąc w posiadaniu ważnej wizy. Osobom, które zamierzają pracować w Polsce wydaje się wizę typu D, czyli tak zwana pracownicza, uprawniająca do pracy oraz zamieszkania w Polsce na 180 dni w roku.

Co powinno się zrobić aby ukraiński pracownik otrzymał wizę|Co powinien zrobić przedsiębiorca żeby pracownik z Ukrainy dostał taką wizę

Zacząwszy od tego, że wymagana jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, przekazanie oświadczenia o daniu pracy cudzoziemcowi i uiszczenie 30 PLN opłaty za ten dokument. Po wpisaniu przez Powiatowy Urząd Pracy oświadczenia do ewidencji jest ono przekazywane pracodawcy, który z kolei daje je kandydatowi musi być oryginalne. Bazując na wydanym oświadczeniu pracownik pochodzący z Ukrainy składa wniosek o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce – czyli o wspomnianą wyżej wizę typu D.

{Jak przebiega następny etap zatrudniania obcokrajowca

Jeśli ukrainiec otrzymał wizę i przyleciał do naszego kraju przedsiębiorca jest o krok od sukcesu! Teraz trzeba podpisać umowę. Warto jednak pamiętać, że warto, gdyby była stworzona w języku zrozumiałym dla pracownika ponieważ zazwyczaj pracownicy z Ukrainy chcą podpisywać umowy z dwoma językami. Taka umowa sprawi, że będziemy zapezpieczeni  nie tylko jeśli Państwowy Inspektor Pracy podejmie się kontroli, ale też zwiększamy zaufanie do siebie. Koniecznie należy zapamiętać, aby warunki umowne były identyczne jak te w zarejestrowanym w PUP oświadczeniu.

Nie możesz zapomnieć, że w czasie podpisania umowy dający pracę, który chce zalegalizować stanowisko pracowników z Ukrainy w Polsce, ma nakaz poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu przez Ukraińca pracy – ma obowiązek zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika z Ukrainy. Kolejna wizyta w urzędzie odbędzie się jeżeli zmieni się stawkę, stanowisko pracy albo miejsce, gdzie jest wykonywana.