Zawód notariusz – jak nim zostać?

Notariusz z Legionowa to jeden z zawodów prawniczych. Trudni się on w praktyce przygotowywaniem aktów notarialnych a także tworzy projekty aktów. Oprócz tego notariusz tworzy uwierzytelnione odpisów dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń które dotyczą spadków czy przechowywaniem depozytów. Osoba wykonująca zawód notariusza zobowiązana jest też aby poświadczyć własnoręczny podpis, a także potwierdzić zgodność odpisu. Oczywistym jest, że notariusz wykonuje też szereg innych czynności notarialnych.

Zawód notariusz – jak nim zostać?

Notariuszem mogą zostać tylko C którzy ukończyli studia prawnicze. Każdy absolwent tego kierunku może zdecydować się aplikację notarialną która daje szansę na pracę w notariacie. Zgodnie z ustawą deregulacyjną dostępu do zawodu, osoba chcąca zdobyć zawód notariusza:

może być obywatelem dowolnego kraju który wchodzi w skład do Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
jest zobowiązany, aby odbyć 3,5-letnią aplikację i asesurę notarialną, z opcją przerwania aplikacji na maksymalnie rok,
jest zobowiązany, aby sporządzić co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i minimum czternaście projektów reszty czynności notarialnych,
musi zostać objęta patronatem notariusza,
uzyskanie pozytywnego wyniku na składającym się z trzech części egzaminie o charakterze praktycznym.

Kto ma predyspozycje, aby zostać notariuszem?

Oprócz konieczności wypełnienia wszelkich warunków formalnych, osoba wykonująca zawód notariusza powinna wykazywać się szczególnymi cechami, które będą mu ułatwiać wykonywanie swojej pracy. Przede wszystkim osobę wykonującą ten zawód powinna wyróżniać uczciwość. Odpowiedzialność również jest istotną cechą, ze względu na to, że notariusz zajmuje się poświadczaniem oraz potwierdzaniem odpisów oraz pozostałych dokumentów.

Notariusz – jakie są jego zarobki?

Wprawdzie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Dużą rolę w przypadku zarobków ma doświadczenie w pracy. Warto też pamiętać o taksie notarialną czyli jest to określenie maksimum zarobków za wykonywanie konkretnych usług. Jej wartość uzależniona jest od wartości przedmiotu będącego podstawą czynności notarialnej.